Fremhevet

Leirene i Kragerø 2019

Her finner du informasjon til leirene i sommer!

Sørlandsleiren i juni

Info og påmelding for ungdomsledere


UNgdomsleder

Info og påmelding

Teen Camp

Info og påmelding
Info om Globaløp

Konfirmantleir i kragerø

Opppdatert info!
Info til konfirmanter uke 1 (28.juli–3. august)
Info til konfirmanter uke 1 (3.–9. august)
Avtale med konfirmant/foresatt

Familieleir

Innbydelse til familieleiren

Spesielle behov?

Helseskjema
Diabetesregistrering
Info om tilrettelegging