Angående avisoppslag i Romerikes Blad

Hei alle sammen.

Vi ønsker å dele dette innlegget med våre følgere på bakgrunn av en artikkel som ble publisert i Romerikes Blad 06.august 2018. Artikkelen tar for seg misnøye rundt sovesituasjonen for enkelte deltakere på Kragerø konfirmantleir.

Foresatte fra Sørum menighet opplever at konfirmantene ikke har fått valuta for pengene, når flere fra menigheten sover på sovesal. Menigheten var forespeilet å sove på fire- og seksmannsrom. Videre skrives det at vi har tatt inn flere deltakere enn leiren er dimensjonert for – samt at det uttrykkes misnøye rundt driften av leiren.

Vi beklager på det sterkeste at enkelte konfirmanter og foresatte fra Sørum menighet er misfornøyd med årets leir og at soveplassene ikke står til forventningene. Antall konfirmanter har en naturlig variasjon fra år til år. Vi har på denne leiren 406 deltakere. Styret for leiren har satt et tak på antall deltakere i henhold til brannforskrifter, mattilsyn og i samråd med politiet i Kragerø. Dette taket er satt til 420 soveplasser for konfirmanter per leiruke, inkludert soveplasser på sovesal. Summen konfirmantene betaler for leiren går til å dekke overnatting, fem måltider daglig i seks døgn, undervisning, ferjetransport og ulike aktiviteter til lands og til vanns.

På leiren har vi 75 foresatte/voksne som jobber frivillig for at alle deltakerne skal få en god leiropplevelse. Disse er fordelt i ulike team deriblant mat, hygiene, badevakter, nattevakter og helseteam. Hygieneteamet vasker samtlige 45 bad hver dag og desinfiserer toaletter, vasker og dørhåndtak. Alle konfirmantene som sover på sovesal har egne rom som de kan dusje på. I tillegg har vi satt opp egne busser som kjører til en idrettshall i nærheten av leirområdet, hvor de som vil også kan dusje.

Det er uheldig at det i forkant av leiren er forespeilet en annerledes sovesitasjon for konfirmantene fra Sørum enn hva som er tilfellet. Vi har forståelse for at overnatting på sovesal ikke er optimalt for alle, likevel har vi god erfaring med dette fra tidligere leirer. Det skal også merkes at vi tar tilbakemeldingene til etterretning og tar de med i evalueringen av årets leir.

Vi er veldig glade for å ha ungdommene fra Sørum på leiren og håper de siste dagene blir en god opplevelse for alle.