Blåskjorter sommeren 2019

Bli med som medarbeider på Kragerøleirene! Sommerens leirer består av to leirer for konfirmanter, samt en lederleir og en planleggingshelg og Teen Camp. Søknadsfristen er 14. mai.

  • Lederleir: 25. juli – 28. juli
  • Leiruke 1: 28. juli – 3. august
  • Leiruke 2: 3. august – 9. august
  • Planleggingshelg: 14. – 16. juni
  • Teen Camp: 28. juli – 3. august

Alle blåskjorter skal i tillegg til eget ansvarsområde (med noen unntak) være leder for en basisgruppe og en konfirmantgruppe, samt gi praktisk veiledning til ungdomsledere tilknyttet egne oppgaver.

Det oppfordres sterkt til å søke 100% engasjement, ev. 2×50%.

ADMINISTRASJON

Administrasjonsmedarbeider
(1 stk 100% engasjement, 1 stk 50% engasjement)

Betjener resepsjon, lager og leirtelefon. Samarbeider med leirteam, kjøkkenet og leder for medarbeidere.
Ønsket engasjement hele leirperioden.

HEKTA-butikken
(1 stk 100% engasjement)

Leder den daglige driften med salg i HEKTA-butikken. Dette inkluderer opp- og nedrigg, økonomi og veiledning av medarbeidere i butikken.

Kantineleder
(1 stk 100%engasjement)

Organiserer drift av kantine for medarbeidere, i samarbeid med foreldre og kantine-team. Oppfølging og veiledning av kantine-team bestående av ungdomsledere.

Leder for medarbeidere
(2 stk 100% engasjement)

Organisering av medarbeidere (rød- og blåskjorter) både i forkant og underveis i leiren. Dette innebærer gruppefordeling, lede morgenmøtene, samt informere om og følge opp regler og rammer for leiren. Engasjementet vil innebære både før- og etterarbeid.

Forutsetter engasjement hele leirperioden, også planleggingsleiren og lederleiren.

HMS–koordinator
(1 stk 100% engasjement)

Overoppsyn med leirens helse, miljø og sikkerhet. Påse at leiren følger HMS-planen, og gjennomføres i tråd med regel- og lovverket.

Sovesalsjef
(2 stk 50% engasjement)

Sjef på sovesal for medarbeidere. Påse at HMS-regler følges, mtp. brannsikkerhet og at det er ro til bestemte tidspunkter. Det ønskes en gutt og en jente.

LOGISTIKK

Teamleder logistikk:
(1 stk 100% engasjement)

Leder for logistikk-teamet. Organiserer og planlegger leirens logistikk-oppgaver i samarbeid med leirledelsen.

Ønsket engasjement hele leirperioden.

Logistikk-medarbeidere
(2 stk 100% engasjement)

Arbeider med transport til og fra leirens arenaer. Bidrar med organiseringen av opp- og nedrigg for hele leiren i tett samarbeid med leirledelsen.

MILJØTEAM

Teamleder miljøteam:
(1 stk 100% engasjement)

Leder for miljøteam. Organiserer leirens aktiviteter sammen miljøteamet i henhold til leirens program. Dette innebærer planlegging, praktisk gjennomføring av, og opprydding etter aktiviteter på dagtid. Engasjementet vil innebære arbeid i forkant av leiren.

Forutsetter engasjement hele leirperioden, også planleggingsleiren og lederleiren.

Medarbeider i miljøteam
(4 stk 100% engasjement)

Miljøteamet arbeider med aktivitetene på leiren. Teamet har ansvar for følgende: Globaldag, Kragerølekene, Gunnarsholmen og aktiviteter på Sportellet. Miljøteamet engasjerer og leder andre medarbeidere i aktivitetene.

2 av 4 engasjement forutsetter deltakelse hele leirperioden.

Badevakt
(2 stk 50% engasjement)

Fungerende badevakt under leiren. Arbeidet vil følge en turnusplan. Det kreves gyldig bevis for gjennomført livredningskurs fra det siste året.

BARNELEIR

Møteleder barneleir
(1 stk 50% engasjement)

Planlegge og gjennomføre aktiviteter, sang og andakt for barna på̊ familieleiren. Opplegget skal vare en og en halv time hver dag.

SHOW OG SCENE

Teamleder show & scene.
(1 stk 100% engasjement)

Leder for show og scene-teamet. Teamets oppgaver er produksjon av kveldsshow, Kick-start, seminarer og gudstjeneste, samt estetikk og orden i sceneområdet. Engasjementet vil innebære arbeid i forkant av leiren.

Forutsetter engasjement hele leirperioden, også planleggingsleiren og lederleiren.

Show-medarbeider
(2 stk 50% engasjement)

Planlegger og gjennomfører all sceneproduksjon i samarbeid med, og under ledelse av teamleder.

Teamleder teknikk
(1 stk 100% engasjement)

Organiserer alt teknisk på leiren og dens ulike arenaer. Samarbeider tett med teamleder for show og scene.

Ønsket engasjement hele leirperioden.

Lyd-/lystekniker
(1 stk 100% engasjement lyd, 1 stk 100% engasjement lys)

Avvikling av lyd- og lysproduksjon under sceneprogram i teltet og hallen, samt opp- og nedrigg.

Kickstart
(1 stk 100% engasjement)

Planlegge og gjennomføre kickstart, i samarbeid med teamleder, samt lede disse møtene.

Lovsangsteam
(7 stk 100% engasjement)

1 stk lovsangsleder
Planlegge og lede lovsang under leiren. Sørge for øving med band og nødvendig koordinasjon med lyd/lys.

Ønsket engasjement hele leirperioden.

2 stk lovsangere
Lede lovsang under leiren, samt koordinere henholdsvis pilegrimsvandring og kveldsavslutning i kirka med nødvendige medarbeidere og kirkelig ansatte.

4 stk bandmedlemmer
1 gitarist, 1 bassist, 1 pianist og 1 trommeslager.

MEDIA

Teamleder media
(1 stk 100% engasjement)

Leder for mediateamet. Sørge medieproduksjon og leveranser før, under og etter leir. Engasjementet vil innebære både før- og etterarbeid i forbindelse med leiren.

Ønsket engasjement hele leirperioden.

Video
(2 stk 100% engasjement)

Produksjon av filmbestillinger før leir og dagsfilmer under leir.
Engasjementet innebærer opplæring og veiledning av medarbeidere som er med i mediateam.

Foto
(1 stk 100% engasjement)

Dokumentere dagens hendelser, laste bildene opp på̊ sosiale medier, sette bilder sammen til slideshow til scene.
Engasjementet innebærer opplæring og veiledning av medarbeidere som er med i mediateam.

TILRETTELEGGING

Teamleder tilrettelegging
(1 stk 100% engasjement)

Leder for tilretteleggingsteamet. Som teamleder må du ha oversikt over, og tilsyn med alle som trenger tilrettelegging på leir. Teamleder har kontakt med konfirmanter med tilretteleggingsbehov i forkant og under leir, og utarbeider strategi for all tilrettelegging på̊ leiren. Teamleder samarbeider tett med nestleder for tilretteleggingsteamet. Engasjementet innebærer arbeid i forkant av leiren.

Forutsetter engasjementet hele leirperioden, også planleggingsleiren og lederleiren.

Nestleder tilrettelegging
(1 stk 100% engasjement)

Innebærer et lite administrativt engasjement i tillegg til å følge opp enkeltdeltagere under leiren.

Medarbeider tilrettelegging
(3 stk 100% engasjement gutt)
(3 stk 100% engasjement jente)

Følge opp enkeltdeltagere under leiren, etter oppdrag fra og i avtale med teamleder for tilrettelegging.

TEEN CAMP

Gjennomføres 28. juli – 3. august.

Hovedleder
(3 stk 100% engasjement)

Et hovedlederteam organiserer leiren. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av det praktiske og innholdsmessige rundt leiren. Oppgaver fordeles mellom de tre hovedlederne i samarbeid med arbeidsgruppen som er ansvarlig for Kragerøleirene.

Det er ønskelig med noen som kjenner til Teen Camp fra tidligere.

Band og medarbeider
(4 stk 100% engasjement)

1 gitarist, 1 bassist, 1 pianist og 1 trommeslager.
I tillegg vil det gis oppgaver knyttet til gjennomføringen av leiren.

Medarbeidere
(4 stk 100% engasjement)

Oppgaver knyttet til gjennomføringen av leiren, dette kan innebære bl.a. aktiviteter, undervisning, teknikk, mat, media e.l.

 

Alle søknader sendes til soknad@hekta.no