Info om Hekta

Hva er HEKTA?

HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å lage konfirmantleirer og ungdomsleirer. På leirene skal det være varierte aktiviteter og god trosopplæring. Ungdom er med og planlegger og leder leirene.

HEKTA er et rusfritt, inkluderende og trygt miljø for ungdom fra konfirmantalder. Her er det åpent for alle uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Du har mulighet til å hekte deg på dette miljøet!

HEKTA har kurs for ungdommer som vil bli ungdomsledere. HEKTA ønsker at ungdom skal bli HEKTA på Jesus og lede og tjene som Ham. Leirene til HEKTA skal gi inspirasjon til å være med som leder i lokalmenigheten.

HEKTA samarbeider med menigheter i Den norske kirke om å lage Norges største konfirmantleirer – i Kragerø om sommeren og i Håkons Hall på Lillehammer om vinteren. Over 3500 konfirmanter og ungdommer deltar på disse fem konfirmantleirene. (I Kragerø er det tre ukelange leirer, og i Håkons Hall arrangeres det to leirer.)

Medlemskontingenten er kr. 50,- pr. år. Kr. 100,- for 2018 – 2019. Konfirmanter som deltar på leir i Hekta, kan betale dette til menigheten sin. Det er frivillig å bli medlem. Ledere og andre som ønsker å bli medlem, kan betale direkte til HEKTA – trosopplæring for ungdom, konto: 18226829683. Innmeldingsskjema fylles ut. Dette skjemaet får du tilgang til på alle lederkurs og på nettsiden. Skriver du navn, adr. og fødselsdato på innbetalingsgiroen, trenger du ikke sende skjema.

HEKTA er en organisasjon som mottar støtte fra staten til å lage leirer for ungdom. Når du melder deg inn i Hekta, får du god rabatt på alle leirer og lederkurs. Menigheter som har lokallag får utbetalt FRIFOND-midler hvert år. Dette er tippemidler som deles ut til barn og unge i Norge som deltar på organiserte aktiviteter. Ditt Hekta-lokallag får Frifondmidler etter antall medlemmer.

HEKTA legger til rette for transportmidler til mange av sine arrangementer slik at alle skal kunne delta. Vi vil bygge fellesskap på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser. I 2018 har Hekta ca. 40 lokallag og medlemmer i ti fylker.

På www.konfirmantleiren.no kan du se hvilke arrangementer HEKTA har. Her kan du også melde deg på arrangementer. Alle arrangementene er åpne for ungdom fra 14 år og oppover. Lederleirene er fra 16 år og oppover.

Kontakt

Pressekontakt og nestleder i styret: Sol Elisabeth Larsen, 920 44 638

Daglig leder er Åse Mari Kessel, kessel@konfirmantleiren.no

Årsplan 2019

Januar

18. – 20. januar

Kurs og inspirasjonshelg på Smestad ungdomsskole på Lillehammer. Ledertrening og  planlegging av Håkons Hall. Målgruppe: Ungdomsledere til Konfirmantweekend i Håkons Hall

Februar

1. – 3. februar

Konfirmantweekend i Håkons Hall på Lillehammer. Ledere kommer 1. februar
8. – 10. februar Konfirmantweekend i Håkons Hall på Lillehammer. Ledere møter 8. februar

April

13.–17. Påskeleir på Mesnali i samarbeid med NMSU

Juni

14.–16. Kurs og inspirasjonshelg for ungdomsledere på Teen Camp, Hekta og konfirmantleirene i Kragerø. Målgruppe: fra 16 år og oppover.  Lederkurs, ansvarsfordeling og planlegging av sommerens leirer. Sted: Hammartun Ungdomsskole.
Konfirmantleir i Kragerø for konfirmanter fra Sørlandet

Juli/August

25.–28. Lederleirer med kurs, planlegging og inspirasjon, i Kragerø
26. juli –11. Ungdomslederleirer med kurs på Sportellet i Kragerø. Fra 16 år og oppover.
28 juli.–3. Konfirmantleir i Kragerø. HEKTA og menigheter i Den norske kirke. Sted: Kragerø Sportell
28 juli.–3. Familieleir i Kragerø. Opplegg for barn 4 – 13 år. Dugnad og turer for de voksne
3.–9. Konfirmantleir i Kragerø. HEKTA og menigheter i Den norske kirke. Sted: Kragerø Sportell.
3.–9. Teen Camp for nye ungdomsledere. Ferdig med 9. klasse og oppover. Lederkurs og leiraktiviteter
4.–10. Familieleir i Kragerø. Opplegg for barn 4 – 13 år. Dugnad og turer for de voksne

September

30.aug.–1. Gjensynstreff for alle ungdommer som er på sommerleirene i Kragerø. Sted: Jorekstad på Fåberg. Eget opplegg for Teen Camp og Hekta-gjengen.

Oktober

25.–27. Action-weekend i Olympiaparken i Øyer. Fartsfylte aktiviteter. Målgruppe: Konfirmantalder og oppover.  Leiren er på Jorekstad på Fåberg.

November

15.–17. jan  Ledertur til Oslo. Besøk hos menigheter og samarbeidspartnere og fellesskapsbygging

Desember

28.–01. jan  Nyttårsleir i på Mesnali leirsted med nyttårsball, alpint og kristent fellesskap. I samarbeid med NMSU

Last ned plakaten for 2019