Informasjon til leirene i Kragerø

 

Sommeren er godt i gang og snart nærmer deg seg leirer i Kragerø!

Her kan du laste ned oppdatert informasjon om de forskjellige leirene:

Ungdomsleder

Lederinfo

Busstider