Innkalling til generalforsamling i HEKTA- trosopplæring for ungdom

Møtested og -tid: Hammartun ungdomsskole,

Lillehammer. 17. juni 2017 kl. 17.00

Alle HEKTAs medlemmer er innkalt til generalforsamlingen, alle medlemmer har tale- og stemmerett.

Sakliste:

  1. Åpning av møte ved leder Fredrik Røste, og føring av oppmøte.
  2. Valg av møteleder, protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder) og dirigent.
  3. Godkjennelse av innkalling og agenda.
  4. Godkjennelse av regnskapet og årsberetningen 2015/2016, gjennomgang av budsjett 2017.
  5. Godkjennelse av to-årsplan.
  6. Debatt og eventuelle endringer av HEKTAs vedtekter. Innkomne forslag må oversendes til styret innen 14.06.17 Mail: fredrik@konfirmantleiren.no
  7. 
Innkomne forslag må oversendes til valgkomiteen innen 14.06.17 Mail: sol@konfirmantleiren.no
  8. Eventuelt

Med vennlig hilsen

for styret i HEKTA

Sol Elisabeth Larsen, nestleder

Vedlegg: HEKTA 17 Vedtekter forslag

Dersom du ikke deltar på lederhelg for ungdomsledere, men kommer til generalforsamling ber vi deg melde deg på til ingrid.skullerud@hotmail.com innen 14. juni.

Deltagere på generalforsamlingen inviteres til middag på Hammartun Ungdomsskole kl. 15.30

Etter generalforsamlingen er alle hjertelig velkommen til lovsangsfest i Lillehammer kirke.