Konfirmantleir på Lista, 1.–5. juli

Vi ønsker deg velkommen til å være med på konfirmantleir på Lista sammen med ca. 280 konfirmanter og ca. 50 ungdomsledere. Dette blir garantert et høydepunkt i sommerferien! Her skal vi bygge vennskap og fellesskap mellom konfirmanter fra seks kommuner i Vest-Agder. Konfirmantleir er en flott måte å være sammen på. Her får du en god del konfirmantundervisning på en spennende og litt annerledes måte med mange dyktige folk. På leiren vil du få tid til å nyte sommer og sol og delta på varierte aktiviteter. Leiren er tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå. Alle hjelpere her har gratis opphold.

Hvem lager leiren?

Leiren arrangeres av organisasjonen HEKTA-trosopplæring for ungdom. HEKTA var et prosjekt i Den norske kirke for 14 – 18 åringer. Da prosjektmidlene tok slutt, ble HEKTA en organisasjon med 14 – 18 åringer som målgruppe. Målet er å lage gode konfirmantleirer og med ungdom som ledere.

HEKTA samarbeider tett med de ansatte i menighetene som deltar på leiren. (Se eget vedlegg om HEKTA)

Hvem er på leiren?  Vi trenger voksne til å hjepe oss.

På konfirmantleiren blir det med konfirmanter fra  Mandal, Holum, Søgne, Finsland, Greipstad, Grindheim, Konsmo, Øyslebø, Bjelland, Laudal og Åseral. De ansatte fra menighetene blir med og følger opp konfirmantene og bidrar i programmet. Over 50 unge ledere vil være i sving fra morgen til kveld og skape god stemning. Det blir en liten underleir for foreldre som ønsker å være med og jobbe med praktiske oppgaver. Har dere som er foresatte mulighet til å hjelpe oss disse dagene, så dekker leiren kost og losji. Søsken kan være med. Vi trenger nattevakter, badevakt, helsearbeidere og noen til å jobbe med mat og hygiene. Ungdommene får servert tre måltider av leirstedet, men i tillegg vil det bli servert mat av ledere og foreldre. Det er mye aktiviteter,  så ungdommene trenger masse mat. Meld deg som frivillig til menigheten dere tilhører. Dette blir både hyggelig og sosialt.

Alle tilhører en gruppe med egen gruppeleder

Alle konfirmantene blir delt i grupper på 5-6 jenter eller 5-6 gutter med en ungdomsleder av samme kjønn. En til to ungdomsledere vil være ledere for deg under hele leiren og vil gjøre mye for at du skal trives.  På en HEKTA-leir er det et inkluderende, åpent, raust og trygt miljø. Ungdomslederne gjør en viktig jobb her med aktiviteter og opplæring. Dere er mye sammen og bygger fellesskap. Ingen skal gå alene. Gruppelederen vil prøve å motivere noen til å delta på Lista-talenter. Veldig gøy om noen vil synge, danse eller delta  med et musikkinnslag alene eller sammen med noen. Du får øve med bandet vårt og våre scene-ansvarlige. Alle kommer til finalen. Meld deg på første dag på leiren.

Hva skjer på leiren?

Kl.08.15-09.00 Frokost

Kl.09.00 Samtale i smågrupper og jobbing med kreativt bibelarbeid

Kl.10.00 Undervisning, sang, band, leirdansen, fremf. av gr. arbeid

Kl.12.00 Lunsj

Kl.12.30 Morsomme og lærerike aktiviteter i gruppene.

Kl.15.30 Middag

Fritid

Kl.17.30 Temasamling. Aktuelle  tema: Mobbing, kropp og selvbilde, stoffmisbruk/rusmidler

Kl.19.00 Kveldsmat

Kl.20.00 Fellesskapskveld. Forskjellig program fra kveld til kveld, bl. a. quiz-kveld i grupper, Lista-talenter, kamp-kveld, festkveld

Kl.21.30 Klemmekø

Kl.22.00 Gruppemøte med nattmat. Kveldsavslutning i kirken en kveld. Pilgrimsvandring en kveld.

Kl.23.30 Ro!!

Hva koster leiren og hva får jeg?

Det koster 1950,- kr. for medlemmer i Hekta og 2200,- kr. for ikke-medlemmer. Da får dere 5 gode måltider hver dag, overnatting på 4–6 manns rom, utflukter og mye morsomt program. Hver dag er det aktiviteter med gruppelederen din på formiddagen og litt mer frie aktiviteter på ettermiddagen.. Leiren får støtte fra staten til forarbeid og gjennomføring. Derfor har de som ønsket det blitt medlemmer av HEKTA det året de er konfirmanter. HEKTA  får støtte etter antall medlemmer. Slik er det i alle organisasjoner. De lager en pris for medlemmer og en pris for ikke-medlemmer. Hvis du ikke er medlem, betaler du 250,- kr. mer for leiren. Hver menighet ordner med transport til og fra Lista.

Det vil bli tatt bilder og film på Lista-leiren. Film-teamet vårt vil lage en minnefilm som vil bli lagt på YouTube, og bilder vil bli lagt på vår HEKTA-side på facebook. Gi beskjed hvis du ikke ønsker at bilder av deg skal publiseres. Vi har med profesjonelle film- og foto ansvarlige.

Påmelding  og betaling av leiravgiften skjer til menigheten din. Leiren starter lørdag 1. juli kl. 11.30 og avsluttes onsdag 5. juli etter frokost og rydding. Helseskjema må fylles ut og leveres til menigheten. I mai vil det komme utstyrsliste og mer informasjon om reisa.

Vi ønsker at alle skal trives og føle seg trygge på leir. Gi beskjed om det er noe vi bør ta hensyn til. Leiren har et tilretteleggingsteam. Se eget vedlegg om tilrettelegging

Velkommen på konfirmantleir! Du kan glede deg!

Vennlig hilsen Åse Mari Kessel, leder av hovedkomiteen

Mobil: 901 41 225. E-post: kessel@konfirmantleiren.no

Last ned informasjon til foreldre

Egen info til ungdomsledere