Ledig stilling: Nestsjef for Kragerø Konfirmantleir (20%)

Vi søker en medarbeider som vil være nestsjef i forbindelse med Kragerø Konfirmantleir 2019. Stillingen er 20% fra snarest mulig t.o.m. 10. august 2019.

HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å lage konfirmantleirer og ledertreningsleirer for ungdom. På leirene skal det være varierte aktiviteter og god trosopplæring. Ungdom er med å planlegge og lede leirene.

HEKTA er et rusfritt, inkluderende og trygt miljø for ungdom fra konfirmantalder. Her er det åpent for alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Du har mulighet til å hekte deg på dette miljøet! HEKTA har gjennom året flere kurs for ungdommer som vil bli ungdomsledere i organisasjonen. Leirene til HEKTA skal gi inspirasjon til å være med som leder i lokalmenigheten.

HEKTA samarbeider med menigheter i Den norske kirke om å lage Norges største konfirmantleirer – i Kragerø om sommeren og i Håkons Hall på Lillehammer om vinteren.

Visjon: «Vi vil se ungdom hekta på Jesus, som lever og leder som Ham».

Vi søker deg som vil være nestsjef i forbindelse med Kragerø Konfirmantleir 2019. 

Nestsjefens oppgaver vil være knyttet til planleggingen og gjennomføringen av leiren. I hovedsak vil nestsjefen samarbeide med og bistå leirsjef med administrative oppgaver.

Stillingsprosent: 20 %

Stillingen har oppstart snarest mulig og varer t.o.m 10. august 2019.

Du må ha:

  • Erfaring innen administrasjon
  • God arbeidsstruktur
  • God organiseringsevne

Du bør ha:

  • Kjennskap til HEKTA og Kragerø konfirmantleir
  • Erfaring innen ledelse
  • Erfaring med å snakke med folk både på telefon og mail
  • Engasjement og selvstendighet

Politiattest må fremlegges. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes i stillingen må arbeide i tråd med HEKTAs visjon og profil. Lønn etter avtale. For mer informasjon ta kontakt med styreleder Sol Elisabeth Larsen tlf. 920 44 638.

Søknad med CV sendes innen 10. april til e-post hektakonfirmantleiren@gmail.com.