Ledige stillinger i Kragerø 2015

Blåskjortestillingene i Kragerø 2015

Sommeren 2015 nærmer seg og i den forbindelse søker vi hovedledere til konfirmantleirene i Kragerø 2015. Nytt av året er at alle som ønsker å være blåskjorte i Kragerø må søke dette som en vanlig jobb. Dette gjøres ved å sende inn en liten søknad.

Konfirmantleirene i Kragerø er undervisningsleirer. Konfirmantene skal få opplæring i kristen tro og trospraksis. De gjennomfører ca. halvparten av konfirmantundervisningen sin i Kragerø. Det meste av undervisningen foregår i grupper. De fleste blåskjortene som ansettes har undervisning som hovedoppgave. Deretter basisgrupper med veiledning og oppfølging av rødskjorter. I tillegg til dette er det miljøaktiviteter m.m. Oppgavene er omfattende og krever engasjement og stå-på vilje. Vi søker etter ungdommer som er gode forbilder for de yngre ungdommene og som kan formidle kristen tro. De som ansettes må både kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Godtgjørelse etter avtale. Det lages en arbeidskontrakt til hver enkelt.  Alle forplikter seg til å formidle de verdiene leiren står for. Vi ønsker et trygt, raust og inkluderende miljø hvor alle blir sett og tatt vare på. Mobbing skal motvirkes og ha fokus.

Vi ønsker oss ledere som er over 19 år, med gode samarbeidsevner, som er pålitelig og pliktoppfyllende, fleksible og som trives i et hektisk arbeidsmiljø. Arbeidstiden i Kragerø er beregnet til 7 – 8 arbeidstimer hver dag. I tillegg ønsker vi at du deltar på en ledertreningsleir på forhånd. To av disse holdes på Fåberg, 12. – 14. juni og 17. – 19 juli. Den siste leiren er i Kragerø fra 30. juli – 2. august. Det er ønskelig at lederene er med begge ukene i Kragerø.

Konfirmantleir 1 og Teen Camp er 2. – 8. august. Konfirmantleir 2 og HEKTA er 8. – 14. august.

Oppgaver i tillegg til gruppelederoppgaven:

Musikere – pianist, bassist, gitarist og trommeslager

Lovsangsleder

Lyd- og lysansvarlig

Hovedleder for underholdning på scenen

Underholdningsmedarbeider

Singspirationansvarlig

Miljøteamledere, 2 personer

Tilretteleggingsteam, 2 personer

Gruppeledere med spesielt ansvar for undervisning av konfirmanter med funksjonshemninger, 4 personer. Mulig flere.

Gruppeledere med spesielt utfordrende gruppe. Tett oppfølging. 3 – 4 personer. Mulig også at den som ansettes må sove på rom med konfirmanter.

Administrasjon, leirinformasjonen, lagersjef.

Leirteam, leder for rødskjortene og blåskjortene  (2 ansatte i kirken blir også med i leirteamet)

Kriseteam, 1 person, i samarbeid med ansatte i kirken.

Kapellteam, bønnevandringsteltet, i samarbeid med ansatte i kirken.  2 personer

Flerkameraproduksjon, 2 personer

Grafikk- og VB-avvikler, alt som skal på storskjermene

Hekta-butikken, økonomiansvarlig, 2 personer

Mediaansvarlig

Filmteam, 2 personer

Foto, 2 personer, legge ut bilder og tekst på nettsiden

7 personer med følgende arbeidsoppgaver:
Gruppeleder, basisgruppeleder, kantine en dag pr. uke, miljøteam en dag pr. uke.
En har ansvar for organisering av globaldagen.

2 personer med følgende arbeidsoppgaver:
Gruppeleder, basisgruppeleder og logistikkarbeider.

Vaktmester og nøkkelansvarlige i Kragerø-hallen. Vi trenger 2 personer som også sover her. Sørger for at navnelister er oppdatert. Holde ro og orden i hallen.

1-2 personer som kan lage og gjennomføre opplegg for barna i familieleiren.

Teen Camp og HEKTA trenger 8 – 9 blåskjorter pr. uke. Dette er små leirer som krever fleksible ledere som kan gjøre mange oppgaver. Mye av det samme som over med gruppelederansvar og evnen til å skape et inkluderende miljø.

Andre opplysninger:
I tillegg til det som her er nevnt kommer rigging av leir og opprydding siste hele dagen. Basisgruppene jobber her med blåskjortene som arbeidsledere.

Opphold og reise dekkes av konfirmantleirene. Det settes opp lederbuss.

Skriv en kort søknad og hvilken oppgave du kan tenke deg. Skriv også hvor lenge du kan være i Kragerø og om du kommer på forberedelseshelgene.

Din søknad behandles i styret for konfirmantleirene hvor ansatte fra menighetene er med.

Sendes til leder av styret på e-post: sh524@kirken.no

Ved spørsmål om stillingene kan du kontakte Åse Mari Kessel på kessel@konfirmantleiren.no.

De som søker stilling på Teen Camp og HEKTA sender også sin søknad til martin@konfirmantleiren.no, styreleder i HEKTA.

Søknadsfrist er 1. mai.