Medarbeider i 30% stilling søkes!

Vi søker en medarbeider som vil være leirsjef i forbindelse med Hekta Sørlandsleiren 2019. Stillingen er 30% med oppstart snarest t.o.m. 1. juli 2019.

HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å lage konfirmantleirer og ledertreningsleirer for ungdom. På leirene skal det være varierte aktiviteter og god trosopplæring. Ungdom er med å planlegge og lede leirene.

HEKTA er et rusfritt, inkluderende og trygt miljø for ungdom fra konfirmantalder. Her er det åpent for alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Du har mulighet til å hekte deg på dette miljøet! HEKTA har gjennom året flere kurs for ungdommer som vil bli ungdomsledere i organisasjonen. Leirene til HEKTA skal gi inspirasjon til å være med som leder i lokalmenigheten.

HEKTA samarbeider med menigheter i Den norske kirke om å lage Norges største konfirmantleirer – i Kragerø om sommeren og i Håkons Hall på Lillehammer om vinteren.

Visjon: «Vi vil se ungdom hekta på Jesus, som lever og leder som Ham».

Vi søker deg som vil være leirsjef i forbindelse med Hekta Sørlandsleiren 2019.

Leirsjefens oppgaver vil være knyttet til planleggingen og gjennomføringen av leiren. Hekta Sørlandsleiren 2019 er en leir for Mandal prosti.

Stillingsprosent: 30 %

Stillingen har oppstart snarest mulig og varer t.o.m 1. juli 2019.

Du bør ha:

  • Kjennskap til HEKTA og Sørlandsleiren
  • Erfaring innen ledelse
  • Erfaring med å snakke med folk både på telefon og mail
  • Engasjement og selvstendighet

Politiattest må fremlegges. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes i stillingen må arbeide i tråd med HEKTAs visjon og profil. Lønn etter avtale. For mer informasjon ta kontakt med styrets nestleder Margrete Taarud tlf. 994 09 551.

Søknad med CV sendes innen 1. april til e-post soknad@hekta.no